Průvodci

Oprava: Bohužel došlo k chybě kontaktů

Kontakty se bohužel zastavily, objeví se chyba.Většina z těchto problémů pochází z mezipaměti obchodů google v místním úložišti, aby se urychlil proces opětovného stahování ze serverů Google a snížilo se zatížení nebo když se druhá aplikace / nastavení stane nekompatibilní. Tato konkrétní otázka se konkrétně týkáGoogle+.

Chyby se obvykle vyplní, když jsou servery a zařízení nesynchronizované, příkladem by bylo, kdyby se na serveru něco aktualizovalo, ale telefon stále hledá své místní úložiště (mezipaměť).

Kroky k nápravě bohužel, kontakty se zastavily

1. V zařízení Android přejděte na Nastavení.

2. Vyberte Aplikace pak VŠECHNO(přejetím doprava)

3. Vyhledejte Google+ a otevřete jej.

4. Klepněte nebo klikněte Odinstalovat Aktualizace a poté vyberte Zakázat.

Restartujte telefon a kontakty by nyní měly začít fungovat.

Jedna z výše uvedených metod by to měla vyřešit za vás. Pokud žádný z nich nefunguje, je nutné obnovit tovární nastavení. Ujistěte se, že zálohujete data na Google synchronizací.