Průvodci

Oprava: V současné době není toto hardwarové zařízení připojeno k počítači (kód 45)

Níže je popsána chybová zpráva, kterou počítač spuštěný v operačním systému Windows vyplivne, když nerozpozná hardwarové zařízení, které je k němu připojeno. Ve většině případů se tato chybová zpráva zobrazí, když je hardwarové zařízení, které bylo dříve připojeno k počítači se systémem Windows, odpojeno a poté k němu znovu připojeno. V takovém případě systém již zařízení z nějakého důvodu nerozpozná. Tuto chybu lze také vidět v souboru Všeobecné záložka Vlastnosti seznamu dotčeného hardwarového zařízení Správce zařízení.

„V současné době není toto hardwarové zařízení připojeno k počítači (kód 45)“

Pokud se u hardwarového zařízení zobrazí tato chybová zpráva, dané hardwarové zařízení nefunguje, i když je připojeno k postiženému počítači. To může být docela nepříjemné. Naštěstí jsou však některá z nejúčinnějších řešení, která mohou uživatelé, kterých se tento problém týká, vyzkoušet a vyřešit:

Řešení 1: Zkontrolujte, zda je fyzické spojení mezi zařízením a počítačem zabezpečené

Nejdůležitější je zajistit, aby fyzické spojení mezi postiženým hardwarovým zařízením a postiženým počítačem bylo zcela zabezpečené. Připojení musí být na obou koncích zabezpečené a správně usazené, a pokud zajistit, že tomu tak není, abyste se tohoto problému zbavili, měli byste přejít k vyzkoušení a opravě na straně softwaru.

Řešení 2: Spusťte skenování SFC

Nástroj Kontrola systémových souborů je vestavěný nástroj systému Windows určený ke skenování počítačů běžících v operačním systému Windows na poškozené nebo jinak poškozené systémové soubory. Pokud spustíte skenování SFC a nástroj najde poškozené systémové soubory, je vhodně vybaven k opravě systémových souborů nebo jejich nahrazení nepoškozenými verzemi v mezipaměti. Spuštění skenování SFC je dalším vynikajícím postupem, pokud se snažíte vyřešit tento konkrétní problém.

Řešení 3: Spusťte CHKDSK na pevném disku

CHKDSK je nástroj systému Windows, který je schopen kontrolovat a opravovat poškození pevného disku. Pokud vám tento problém způsobuje poškození způsobené na pevném disku vašeho počítače, může stačit spuštění nástroje CHKDSK na pevném disku k dokončení práce. Chcete-li spustit program CHKDSK na pevném disku, musíte:

 1. Otevři Nabídka Start.
 2. Hledat "cmd“.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na výsledek hledání s názvem cmd a klikněte na Spustit jako správce spustit zvýšený Příkazový řádek který má oprávnění správce.
 4. Zadejte následující do vyvýšeného Příkazový řádek a stiskněte Enter:
chkdsk / f

 1. Vyvýšený Příkazový řádek může vás o tom informovat ČKDSK lze spustit pouze při restartu a zeptat se, jestli to chcete udělat. Pokud tak učiní, jednoduše zadejte y do vyvýšeného Příkazový řádek a stiskněte Enter akci potvrďte uzavřením vyvýšeného místa Příkazový řádek a restartovat počítač.
 2. Čekat na ČKDSK naskenovat pevný disk a provést všechny nezbytné opravy.

Když program CHKDSK dokončí práci se svým kouzlem, zkontrolujte, zda byl problém vyřešen.

Řešení 4: Spusťte Poradce při potížích s hardwarem a zařízeními

 1. Otevři Nabídka Start.
 2. Hledat "řešení problémů“.
 3. Klikněte na výsledek hledání s názvem Odstraňování problémů.
 4. Klikněte na Hardware a zvuk.
 5. Klikněte na Hardware a zařízení.
 6. V průvodci řešením problémů klikněte na další a postupujte podle pokynů na obrazovce až do konce nástroje pro odstraňování problémů.
 7. Po absolvování celého nástroje pro odstraňování problémů zkontrolujte, zda byl problém vyřešen.

Řešení 5: Aktualizujte ovladače pro postižené zařízení

Tento problém můžete také zkusit vyřešit aktualizací ovladačů hardwarového zařízení, kterého se tento problém týká. Abyste se ujistili, že jsou v počítači nainstalovány nejnovější dostupné ovladače pro příslušné hardwarové zařízení, musíte:

 1. zmáčkni Logo Windows klíč + R otevřít a Běhdialog.
 2. Zadejte „devmgmt.msc ” do Běh dialogové okno a stiskněte Enter otevřít Správce zařízení.
 3. V Správce zařízení, poklepáním na část, ve které se nachází příslušné hardwarové zařízení, rozbalte ji.
 4. Vyhledejte postižené hardwarové zařízení, klikněte na něj pravým tlačítkem a klikněte na „Aktualizovat software ovladače… ” volba.
 5. Klikněte na Vyhledejte automaticky aktualizovaný software ovladače.
 6. Počkejte, až systém Windows automaticky vyhledá dostupné aktualizace ovladačů příslušného hardwarového zařízení.
 7. Pokud Windows najde jakýkoli dostupný aktualizovaný software ovladače, automaticky jej stáhne a nainstaluje a vše, co musíte udělat, je počkat, až tak učiní. Pokud Windows nenajde žádný dostupný aktualizovaný software ovladače, jednoduše přejděte na jiné řešení.
 8. Po aktualizaci ovladačů pro příslušné hardwarové zařízení zavřete Správce zařízení a restartovat tvůj počítač.
 9. Po spuštění počítače zkontrolujte, zda problém stále přetrvává.

Řešení 6: Odinstalujte a znovu nainstalujte ovladače pro postižené zařízení

Dalším řešením, které mnoho uživatelů systému Windows postižených tímto problémem považovalo za docela efektivní, je odinstalování a následná instalace ovladačů hardwarového zařízení, kterého se problém týká. Odinstalování a přeinstalování ovladačů zařízení pro konkrétní hardwarové zařízení je nejen zcela bezpečné, i když to může znít trochu děsivě, ale je to také docela přímočarý proces. Abyste se pomocí tohoto řešení pokusili tento problém vyřešit, musíte:

 1. zmáčkni Logo Windows klíč + R otevřít a Běhdialog.
 2. Zadejte „devmgmt.msc ” do Běh dialogové okno a stiskněte Enter otevřít Správce zařízení.
 3. V Správce zařízení, poklepejte na část, ve které se nachází příslušné hardwarové zařízení, a rozbalte ji.
 4. Vyhledejte postižené hardwarové zařízení, klikněte na něj pravým tlačítkem a klikněte na Odinstalovat.
 5. Klikněte na OK.
 6. Po odinstalování ovladačů zavřete Správce zařízení a restartovat tvůj počítač.
 7. Když se počítač spustí, stažení a Nainstalujte nejnovější dostupné ovladače pro postižené hardwarové zařízení z Soubory ke stažení v části oficiální webové stránky výrobce zařízení.

Řešení 7: Zkontrolujte, zda je hardwarové zařízení vadné nebo mrtvé

Pokud se vám absolutně žádné z široké škály výše uvedených a výše popsaných řešení nedokázalo zbavit této chybové zprávy, problém by mohl spočívat pouze v samotném ovlivněném hardwarovém zařízení. Pokud se dané hardwarové zařízení stalo vadným nebo zcela zemřelo, Windows s ním nebudou moci komunikovat a místo toho vyplivne chybovou zprávu, jako je tato. Kromě toho, pokud již samotné hardwarové zařízení není k ničemu, úleva vám poskytne poznámka o softwarové stránce věcí. Doporučeným postupem v tomto případě je nechat zkontrolovat dotyčné hardwarové zařízení, abyste zjistili, zda je skutečně vadné nebo mrtvé, a pokud se ukáže, že je, získejte za něj náhradu. Získání náhrady za postižené hardwarové zařízení by za vás mělo tento problém zcela vyřešit.

Řešení 8: Opravte registr počítače

Někteří uživatelé uvedli, že oprava registru Windows se ukázala být účinným řešením tohoto problému. Lze jej jednoduše opravit pouhou kontrolou poškození souboru v systému. K provedení tohoto úkolu lze použít kontrolu systému souborů společnosti Microsoft. Zkontroluje koherenci souboru a opraví jakýkoli problém, pokud bude nalezen.

V tomto kroku tedy provedeme automatickou opravu našeho počítače, která by měla automaticky prohledat náš počítač a zbavit se jakýchkoli chyb souvisejících s registrem a dalších problémů s poškozením zařízení / souboru a vrátit jej zpět do práce. Za tímto účelem:

 1. lis "Okna" + "Já" otevřete Nastavení okna.
 2. V nastavení klikněte na „Aktualizace a zabezpečení“ možnost a vyberte možnost "Zotavení" možnost z levé strany.
 3. V možnosti Obnovení vyberte „Pokročilé spuštění“ tlačítko a poté klikněte na "Restartovat nyní" volba.
 4. Počítač by se nyní měl restartovat a měl by přijít na obrazovku s výběrem možností.
 5. Na této obrazovce klikněte na ikonu „Poradce při potížích“ možnost a poté vyberte "Pokročilé možnosti" knoflík.
 6. Na obrazovce Pokročilé možnosti vyberte ikonu „Automatická oprava“ volba.
 7. Pokud vás obrazovka vyzve k přihlášení k počítači, zadejte své přihlašovací údaje a stiskněte klávesu "Přihlásit se" knoflík.
 8. Automatická oprava by nyní měla začít opravovat váš registr a začne komplexně skenovat váš počítač, proto buďte trpěliví, dokud tento proces není dokončen.
 9. Po dokončení automatizované opravy zkontrolujte, zda problém stále přetrvává.

Řešení 9: Zkontrolujte aktualizace OS

Jednou z prvních věcí, kterou musíte udělat, pokud se vás tento problém týká a snažíte se tento problém vyřešit, je zajistit, aby byl systém Windows aktuální a byly nainstalovány všechny dostupné aktualizace pro váš počítač. K tomu je třeba:

 1. Otevřete Windows Update kliknutím na tlačítko Start v levém dolním rohu. Do vyhledávacího pole zadejteAktualizace, a poté v seznamu výsledků klikněte buď na „Windows Update “ nebo „Kontrola aktualizací" volba.
 2. Případně stiskněte "Okna" + "Já" otevřete nastavení systému Windows.
 3. V nastavení klikněte na „Aktualizace a zabezpečení“ možnost a z levé strany vyberte "Okna Aktualizovat “.
 4. Klikněte na „Kontrola aktualizací" a poté počkejte, než systém Windows vyhledá nejnovější aktualizace pro váš počítač
 5. Pokud se zobrazí zpráva s informací, že jsou k dispozici důležité aktualizace, nebo s výzvou ke kontrole důležitých aktualizací, kliknutím na zprávu zobrazte a vyberte důležité aktualizace ke stažení nebo instalaci
 6. V seznamu zobrazíte další informace kliknutím na důležité aktualizace. Zaškrtněte políčka u všech aktualizací, které chcete nainstalovat, a klikněte na ikonu Nainstalujte aktualizacevolba.
 7. Systém by nyní měl automaticky zahájit instalaci aktualizací do vašeho počítače.
 8. Zkontrolujte, zda instalací nejnovějších aktualizací můžete tento problém vyřešit.

Řešení 10: Aktualizujte zvukový ovladač Realtek

V některých případech je možné, že se tato chyba spouští ve vašem počítači, protože jste správně nenainstalovali zvukový ovladač Realtek a chybí nejnovější aktualizace. V tomto kroku tedy budeme tento ovladač instalovat ručně z okna správy aplikací.

 1. lis "Okna" + „R“ otevřete výzvu Spustit.
 2. Do řádku Spustit zadejte „Appwiz.cpl“ a stiskněte „Enter“ otevřete okno správy aplikací.
 3. V seznamu nainstalovaných aplikací v počítači klikněte pravým tlačítkem na aplikaci Realtek a vyberte ikonu „Odinstalovat“ možnost odebrat z počítače.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zcela odeberte aplikaci z počítače.
 5. Opět stiskněte "Okna" + „R“ otevřete Spustit, zadejte „Devmgmt.msc“ a stiskněte „Enter“ otevřete panel pro správu zařízení.
 6. Na tomto panelu poklepejte na „Řadiče zvuku, videa a her”Rozbalte jej a klikněte pravým tlačítkem na ikonu „Ovladače Realtek“.
 7. Klikněte na „Aktualizujte ovladače”Možnost ze seznamu zařadit do fronty aktualizaci ovladačů pro ovladače Realtek.
 8. Na obrazovce by měly být zobrazeny dvě různé možnosti, vyberte „Procházejte můj počítač a vyhledejte software ovladače”K instalaci ovladačů z lokálních souborů Windows.
 9. Na další obrazovce klikněte na „Dovolte mi vybrat ze seznamu dostupných ovladačů“A zobrazí se seznam obsahující ovladač Realtek a obecný ovladač Microsoft.
 10. Vyberte ovladač Microsoft (High Definition Audio Device) a OK. Zobrazí se varování o kompatibilitě, ale ignorujte ji.
 11. Tím se do počítače začne instalovat obecný ovladač Microsoft.
 12. Po instalaci tohoto ovladače přejděte v počítači následující cestou.
  C: \ Program Files \ Realtek \ Audio \ HDA
 13. Klikněte pravým tlačítkem na prázdné místo v této složce a klikněte na ikonu „Vlastnosti“ volba.
 14. V dalším okně klikněte na ikonu "Bezpečnostní" kartu a poté vyberte "Upravit" tlačítko, abyste mohli upravovat oprávnění.
 15. Vybrat "SYSTÉM" z "Skupinanebo uživatelská jména“A poté v seznamu "Povolení."pro systém”Seznam, zkontrolujte "Odmítnout" box pro "Plná kontrola" volba.
 16. To by mělo řidiči odepřít plnou kontrolu a je známo, že tento problém opravuje na počítačích mnoha uživatelů.
 17. Vybrat "Aplikovat" uložte změny a poté klikněte na "OK" dostat se z okna.
 18. Zkontrolujte, zda se tím problém ve vašem počítači vyřešil.
$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found